| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019.

Ngày 03 tháng 01 năm 2017, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định số 01/QĐ-VSDTTƯ Về việc thành lập Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019.

Danh sách các thành viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019 ngày 03/01/2017 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xem tại đây: 

              QD thành viên HĐKHĐT.pdf

                    

TIN NỔI BẬT
Hội đồng KHKT & Đạo đức Hội đồng KHKT & Đạo đức
2.0/5 501