| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |
KHOA AN TOÀN SINH HỌC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


I. Giới thiệu chung


Để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người làm xét nghiệm và cộng đồng trong quá trình xét nghiệm, nghiên cứu các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, khoa An toàn sinh học được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ-VSDTTƯ ngày 11/9/2006 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.Từ năm 2010, để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới, Khoa được đổi tên thành khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng(ATSH – QLCL).

Hiện tại, Khoa có chức năng tổ chức và quản lý việc thực hiện các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực an toàn sinh học và quản lý chất lượng của các phòng thí nghiệm trong và ngoài Viện. Khoa có 4 phòng chuyên môn là phòng Quản lý An toàn sinh học, phòng Quản lý chất lượng, phòng Kiểm chuẩn thiết bị và phòng Khử nhiễm.

Các hoạt động chính do khoa ATSH – QLCL thực hiện gồm: đào tạo, tư vấn, giám sát việc thực hiện an toàn sinh học và quản lý chất lượng của các phòng thí nghiệm trong và ngoài Viện; vận hành an toàn phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp III; hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị phòng thí nghiệm; khử nhiễm dụng cụ, chất thải lây nhiễm và tham gia công tác chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, phòng chống dịch…


II. Lãnh đạo và tập thể Khoa

 


TS.Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng Khoa

 

Khoa có 19 viên chức, hợp đồng lao động, trong đó có:  01 tiến sỹ, 10 thạc sỹ, 03 kỹ sư/cử nhân và 05 kỹ thuật viên.

 

Tập thể khoa An toàn sinh học và Quản lý chất lượng (6/2015)


 

III.  Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đã đạt được


 

Năm

Danh hiệu thi đua
và hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng và
cơ quan ban hành quyết định

2009

Danh hiệu tập thể xuất sắc

Viện VSDTTƯ

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Bộ Y tế

2013

Tập thể lao động tiên tiến

Viện VSDTTƯ

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Viện VSDTTƯ


TIN NỔI BẬT
Giới thiệu chung Giới thiệu chung
3.5/5 475