| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |
KHOA CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT Y HỌC

 

      1.Thông tin về đơn vị:

Sau Cách mạng Tháng Tám, ngày 3 tháng 10 năm 1945 Viện  Pasteur Hà Nội chính thức trực thuộc Bộ Y tế nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện đã đưa nhiệm vụ phòng chống các dịch bệnh phổ biến trong nhân dân như đậu mùa,sởi, dại,... là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tuy chưa thành lập Khoa Dịch tễ nhưng các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm vẫn được các cán bộ của Viện thực hiện.

 

Ngày 30/11/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg, đổi tên Viện Vệ sinh Dịch tễ học thành Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giữ vai trò là Viện chỉ đạo chuyên môn trên phạm vi toàn quốc. Sau đó, khoa Sức khỏe Cộng đồng và Chỉ đạo tuyếnđược thành lập mới tách khỏi Khoa Dịch tễ. Đến năm 2006, bộ phận Côn trùng và động vật y học cũng được tách khỏi Khoa Dịch tễ.

 

Khoa Côn trùng và Động vật y học được thành lập theo quyết định số 264/QĐ-VSDTTƯ ngày 11/9/2006. Khoa Côn trùng và Động vật y học có chức năng giám sát, phòng chống, đào tạo, nghiên cứu về véctơ, vật chủ các bệnh do véctơ truyền và các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Khoa có 4 phòng/văn phòng chuyên môn đảm nhận các nhiệm vụ được giao: Văn phòng Sốt xuất huyết Quốc gia, Phòng Côn trùng y học, Phòng Động vật y học và Phòng Hóa chất diệt côn trùng.

2. Lãnh đạo đơn vị

a. Tiền nhiệm

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

THỜI GIAN CÔNG TÁC TẠI VIỆN

THỜI GIAN LÀM LÃNH ĐẠO KHOA DỊCH TỄPGS.TS. Nguyễn Thúy Hoa

Trưởng khoa

Từ 1977 đến nay

Từ 2006-2010

b.Hiện tại

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN CÔNG TÁC TẠI VIỆN

THỜI GIAN LÀM
LÃNH ĐẠO KHOA

TS. Trần Vũ Phong

1990 đến nay

7/2011 –  nay: Trưởng khoa

 

ThS. Vũ Trọng Dược


9/2005 đến nay

1/2012 – nay: Phó trưởng Khoa

 

3. Số lượng cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động hiện tại

Khoa hiện có 16 cán bộ (7 biên chế và 9 hợp đồng). Trong đó có 1 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ, 1 Bác sĩ, 7 Cử nhân và 2 Kỹ thuật viên.4. Thành tích đã đạt được

           Khoa CT&ĐVYH được tách từ khoa Dịch tễ từ tháng 6/2009. Trước đó, khoa đã đồng hành cùng với khoa Dịch tễ trong và đã góp phần tích cực trong các thành tích,thành tựu chung và đã được nhiều Bằng khen Chính phủ, Bằng khen Bộ Y tế, Huân chương lao động hạng Ba.

 

Tập thể/cá nhân nhận

Danh hiệu

Quyết định
(số; ngày)

Khoa Côn trùng và động vật y học

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 - 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

 

1769/QĐ-TTg ngày 23/9/2010

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống SXHD năm 2010

 

849/QĐ-BYT ngày 25/3/2011

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống SXHD năm 2011

 

5023/QĐ-BYT ngày 30/12/2011

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống SXHD năm 2013

 

886/QĐ-BYT ngày 13/3/2014

 


TIN NỔI BẬT
Giới thiệu chung Giới thiệu chung
1.5/5 209