| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |


KHOA ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

1. Ngày tháng thành lập đơn vị

         Từnăm 1955 sau khánh chiến chống Pháp và trở về thủ đô ổn định tổ chức, một trong ba những nhiệm vụ chính được xác định của Viện đó là công tác huấn luyện cán bộ. Với tiền thân là Phòng Huấn luyện sau đó qua nhiều lần thay đổi và tái cơ cấu đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo.Ngày 11/7/2006 Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ra quyết địnhvề việc đổi tên Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo thành Khoa Đào tạo và quản lý khoa học.

2. Lãnh đạo đơn vị

Tiền nhiệm

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

THỜI GIAN LÀM LÃNH ĐẠO KHOA (từ tháng/năm đến tháng/năm)

BS. Lê Đình Tiềm

Trưởng phòng

Không rõ

BS. Hàn Thị Lan

Phó phòng

Không rõ

BS. Hoàng Khuê Ninh

Phó phòng

Không rõ

GS.TS. Trương Uyên Ninh

Phó phòng

Không rõ

Đến năm 2006

 BS. Nguyễn Văn Thế

Trưởng phòng

Không rõ

GS.TS. Trần Văn Tiến

Trưởng phòng

Từ 4/1982-30/12/1983

Bs. Nguyễn Phùng Tiến

Trưởng phòng

Từ 01/01/1984

GS.TS. Đặng Đức Phú

Trưởng phòng

Từ tháng 7/1987 đến năm 2005

PGS.TS. Hồ Thị Minh Lý

Phó trưởng khoa

Quyền trưởng khoa

Từ năm 2003 đến năm 2005

Từ năm 2005 đến năm 2007

PGS.TS. Phan Thị Ngà

Phó trưởng khoa

 

Trưởng khoa

Từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2008

Từ tháng 11/2008 đến tháng 01/2015

 

Hiện tại

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

THỜI GIAN LÀM LÃNH ĐẠO KHOA (từ tháng/năm đến tháng/năm)

TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Phụ trách Khoa ĐT&QLKH

Từ tháng 02/2015

3. Số lượng Công chức, viên chức, hợp đồng lao động hiện tại

Khoa Đào tạo và Quản lý khoa học có 15 công chức, viên chức, người lao động. Trong đó: 9 biên chế; 6 hợp đồng lao đồng.

         Gồm 01 Giáo sư, 01 Phó giáo sư, 01 Tiếnsĩ, 9 Thạc sỹ, 01 Bác sĩ chuyên khoa I, 02 Cử nhân

4. Chức năng và nhiệm vụ chính hiện nay:

4.1. Chức năng:

Khoa Đào  tạo và Quản  lý khoa học có chức năng tham mưu, tổ chức và quản lý hoạt động  đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân  lực y tế dự phòng và các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện.

4.2. Nhiệm vụ:                                           

1.  Tổ chức đào tạo trình độ tiến sỹ cho các chuyên ngành y học dự phòng.

2.  Phối hợp với các cơ sở đào tạo khác trong đào tạo trình độ thạc sỹ, đại học. 

3.  Phối hợp với Khoa Sức khỏe cộng  đồng và  Chỉ  đạo tuyến và  các  đơn  vị  khác trong, ngoài Viện tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn, biên tập giáo trình,  tài  liệu giảng dạy theo quy chuẩn; đào  tạo và đào  tạo liên  tục cho cán bộ trong mạng lưới y tế dự phòng.

4.  Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, lưu giữ hồ sơ các đề  tài nghiên cứu và dự án khoa học công nghệ các cấp theo quy định.

5.  Quản lý và  triển khai các hoạt động của  thư viện đáp ứng nhu cầu  thông tin của cán bộ trong và ngoài Viện, chủ động khai thác nguồn tin, đảm bảo cập nhật thông tin trong và ngoài nước về lĩnh vực y tế dự phòng. 

6.  Hợp tác với các  tổ chức cá nhân  trong nước và nước ngoài  tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

7.  Tổ chức và tư vấn công tác xét chức danh Giáo sư cấp cơ sở cho các ứng viên tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở của Viện.

8.  Chủtrì và  tham gia các chương trình,đề  tài nghiên cứu khoa học các cấp vàcác chương trình, đề tài hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ.

9.  Thực hiện sinh hoạt và trao đổi khoa học hàng tháng để cập nhật những vấn đề liên quan trong lĩnh vực đào tạo, quản lý khoa học,định hướng nghiên cứu phù hợp với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.

 

5. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Năm

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng và
cơ quan ban hành quyết định

 

Danh hiệu thi đua

 

2014

Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm 2014

Quyết định số: 1724/QĐ-BYT ngày 08/05/2015

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

Quyết định số 144/QĐ-VSDTTW ngày 6/2/2015

2013

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

Quyết định số 188/QĐ-VSDTTW ngày 10/02/2014

2011

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011

Quyết định số: 1423/QĐ-BYT ngày 02/05/2012

2010

Tập thể lao động xuất sắc năm 2010

Quyết định số: 1885/QĐ-BYT ngày 10/6/2011

2009

Tập thể lao động xuất sắc năm 2009

Quyết định số: 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010

2008

Tập thể lao động xuất sắc năm 2008

Quyết định số 2345/QĐ-BYT, ngày 30/6/2009

2007

Tập thể lao động xuất sắc năm 2007

Quyết định số 2329/QĐ-BYT, ngày 30/6/2008

2006

Tập thể lao động xuất sắc năm 2006

Quyết định số 2119/QĐ-BYT, ngày 15/6/2007

 

Hình thức khen thưởng

 

2011

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2008-2010

Quyết định số: 1637 QĐ/TTg ngày 21/05/2011

2008

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: Cho thành tích hoạt động  năm 2008

Quyết định số 847/QĐ-BYT, ngày 13/3/2009

2004

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: Cho thành tích hoạt động  năm 2003

Quyết định số 1510/QĐ-BYT, ngày 28/4/2004
TIN NỔI BẬT
Giới thiệu chung Giới thiệu chung
4.5/5 363