| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |KHOA DỊCH TỄ


Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 3 tháng 10 năm 1945 Viện  Pasteur Hà Nội chính thức trực thuộc Bộ Y tế nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện đã đưa nhiệm vụ phòng chống các dịch bệnh phổ biến trong nhân dân như đậu, sởi, dại,... là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tuy chưa thành lập Khoa Dịch tễ nhưng các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm vẫn được các cán bộ của Viện thực hiện.

Ngày 25/3/1961, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành QĐ số 291-BYT/QĐsát nhập 2 Viện Vi trùng học và Viện Vệ sinh thành Viện Vệ sinh Dịch tễ học trực thuộc Bô Y tế. Quyết định này cũng ghi rõ, tổ chức của Viện gồm có 10 phòng, trong đó có Phòng Dịch tễ. Sự kiện này đánh dấu sự thành lập chính thức của Phòng Dịch tễ. Ngày 25/3/1961 được chọn là ngày truyền thống của Khoa Dịch tễ. Đến năm 1987, Viện quyết định sát nhập phòng Chỉ đạo tuyến và phòng Dịch tễ thành Khoa Dịch tễ - như tên gọi ngày nay của Khoa.

Ngày 30/11/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg, đổi tên Viện Vệ sinh Dịch tễ học thành Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giữ vai trò là Viện chỉ đạo chuyên môn trên phạm vi toàn quốc. Sau đó, phòng Chỉ đạo tuyến tách ra khỏi Khoa Dịch tễ. Đến năm 2006, bộ phận Côn trùng và động vật y học tách ra khỏi Khoa Dịch tễ.

Từ khi được thành lập cho đến nay, Khoa Dịch tễ luôn giữ vai trò là đơn vị nòng cốt của Viện, với những nhiệm vụ chính như: chỉ đạo công tác giám sát phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng khu vực miền Bắc; điều phối hệ thống giám sát trọng điểm các bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế; thực hiện các nghiên cứu khoa học về dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm; phụ trách Chương trình phòng chống và loại trừ bệnh dại; thử nghiệm vắc xin;...

Hiện nay, Khoa Dịch tễ có 5 phòng/văn phòng đảm nhận các vai trò chuyên môn khác nhau: Phòng Giám sát và phòng chống dịch, Văn phòng TCMR Miềm Bắc, Văn phòng Dự án phòng chống dại QG, Phòng Kiểm dịch Y tế quốc tế, Phòng Thử nghiệm lâm sàng vắc xin và sinh phẩm.

 


TIN NỔI BẬT
Giới thiệu chung Giới thiệu chung
4.5/5 552