| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |KHOA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

GIỚITHIỆU CHUNG

             Khoa Sức khoẻ cộng đồng và Chỉ đạotuyến là khoa chuyên môn có chức năng tư vấn, xây dựng và triển khai các biện pháp nâng cao năng lực của mạng lưới y tế dự phòng trên toàn quốc; trực tiếp theo dõi và giám sát các hoạt động y tế dự phòng tại 28 tỉnh miền Bắc; tư vấn,nghiên cứu và triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Khoa SKCĐ và Chỉ đạo tuyến có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động luôn nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Trong những năm qua, Khoa đã triển khai nhiều hoạt động giám sát, tư vấn,đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ y tế dự phòng các tuyến nhằm nâng cao năng lực mạng lưới y tế dự phòng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó,Khoa cũng là đơn vị hỗ trợ đắc lực cho Bộ Y tế trong việc tư vấn ban hành các hướng dẫn kỹ thuật, các văn bản, chính sách quy định về chức năng nhiệm nhiệm vụ, các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực giám sát phòng chống bệnh dịch của các đơn vị trong hệ thống y tế dự phòng.

I.Nhiệm vụ: 6 nhiệm vụ chính

1.  Theo dõi, giám sát, đánh giá về tổ chức, nhân sự, trang thiết bị, cơ sở vật chất và tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các trung tâm y tế dự phòng và kiểm dịch y tế quốc tế các tuyến. Đề xuất và phát triển các giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới y tế dự phòng trong việc thực hiện các hoạt động chuyên ngành.

2.    Điều phối và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong Viện triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới y tế dự phòng tuyến dưới trong việc thực hiện các hoạt động chuyên ngành.

3.    Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới y tế dự phòng tuyến dưới trong hoạt động kiểm soát bệnh không lây nhiễm

4.    Chủ trì và tham gia các chương trình,đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các chương trình, đề tài hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng và các yếu tố nguy cơ liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội đối với sức khỏe cộng đồng; Chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cộng đồng; Hệ thống y tế và mạng lưới y tế dự phòng; Kiểm soát bệnh không lây nhiễm; Nghiên cứu và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

5.    Phối hợp với khoa Đào tạo và Quản lý khoa học trong việc biên soạn các chương trình, bài giảng, sách chuyên môn thuộc chuyên ngành; đào tạo sau đại học, đại học và kỹ thuật viên xét nghiệm, đào tạo liên tục cho cán bộ trong mạng lưới y tế dự phòng.

6.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.


II.Cơ cấu tổ chức: 4 phòng chuyên môn 

1.    Phòng Chỉ đạo tuyến: Tư vấn, xây dựng và triển khai các biện pháp nâng cao năng lực của mạng lưới y tế dự phòng.

2.    Phòng Nghiên cứu và can thiệp cộng đồng: Nghiên cứu, tư vấn và tổ chức triển khai các can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

3.     Phòng Sức khỏe bà mẹ trẻ em: Nghiên cứu và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

4.     Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm: Tư vấn, nghiên cứu và triển khai các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm.

III.Hợp tác – nghiên cứu:

1.    Hệ thống y tế và quản lý y tế:

Khoa SKCĐ-CĐT đã phối hợp với các khoa phòng chuyên môn, các trung tâm Y tế dự phòng các tuyến để thực hiện các đề tài liên quan đến hệ thống y tế và quản lý y tế,bao gồm:

•           Đánh giá tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia của Trung tâm YTDP tuyến tỉnh/thành phố tại 28 tỉnh khu vực phía bắc(2012-2013)

•           Đánh giá hệ thống giám sát trọng điểm bệnh cúm tại Việt Nam (2012)

•           Xây dựng hệ thống giám sát dựa vào cộng đồng đối với bệnh cúm va sốt xuất huyết giữa Việt Nam và Cambodia

•           Nghiên cứu và đề xuất giải pháp tăng cường năng lực các trung tâm y tế dự phòng trong giám sát và đáp ứng nhanh với dịch bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá và hô hấp

•           Đánh giá mức độ an toàn sinh học của các phòng thí nghiệm tại các Trung tâm YTDP tuyến tỉnh/thành phố

•           Đánh giá tổ chức và cấu trúc của cácTrung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện khu vực phía bắc

•           Quản lý và Lập kế hoạch dự án dựa vào bằng chứng

2.   Nghiên cứu cộng đồng

Với sự hỗ trợ của ADB, WHO, World Bank, nhiều dự án đã được thực hiện nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng:

•           Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe một số cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam và giải pháp can thiệp, 2014 – 2015

•           Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các một số bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa tại Việt Nam giai đoạn, 2000 – 2010

•           Dự án Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kong, giai đoạn II Sức khỏe bà mẹ trẻ em

•           Đánh giá tài liệu truyền thông và KAPcủa người dân trong phòng chống bệnh dại 

•           Đánh giá Khả năng chấp nhận và sử dụng của vắc xin sởi đường khí dung tại Việt Nam

3.  Sức khỏe bà mẹ trẻ em

Với sự hỗ trợ của ADB, WHO, AMP, Plan, Save the children…, nhiều dự án đã được thực hiện nhằm nâng cao sức khỏe bà mẹ trẻ em và nhận thức về phòng và kiểm soát bệnh cho bà mẹ trẻ em tại cộng đồng:

•           Tăng cường hoạt động phòng và kiểm soát bệnh tiêu chảy ở trẻ em

•           Đánh giá cuối kỳ dự án thí điểm sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em tại Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa và An Giang

•           Nghiên cứu các yếu tố cần thiết cho việc triển khai tiêm văcxin HPV phòng Ung thư cổ tử cung tại Việt Nam – giai đoạn I

•           Đánh giá khả năng chấp nhận và sử dụng thiết bị tiêm chủng 1 lần vắc xin DTP-HepB-Hib ở các vùng khó khăn

•           Đánh giá kỹ năng xử trí trẻ bệnh của nhân viên y tế thôn bản tại hai tỉnh Nghệ An và Quảng Trị

•           Đánh giá hoạt động Xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em tại 5 tỉnh của Việt Nam

•           Đánh giá hoạt động Xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ em tại các tỉnh do dự án PLAN tài trợ

4.  Kiểm soát bệnh không lây nhiễm

Là một lĩnh vực mới được thành lập và triển khai, hoạt động giám sát và kiểm soát bệnh không lây nhiễm tại khoa đang được quan tâm, đầu tư về nhân lực. Một số hoạt động đã và đang được triển khai như:

•           Đánh giá thực trạng hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm của hệ thống y tế dự phòng Việt Nam năm 2014

•           Tham gia tổng điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2015.

 

QUY TRÌNH BIỂU MẪU

Thực hiện quy trình ISO 9001-2008, Khoa Sức khỏe cộng đồng và chỉ đạo tuyến đã xâydựng “Quy trình đánh giá cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm vi sinh gây bệnh cho các TTYTDP Tỉnh/ Thành phố”.Quy trình đã được đánh giá, thẩm định và phê duyệt năm 2015.

Bên cạnh đó hai quy trình khác cũng đang được xây dựng, và chờ thẩm định nhằm đưa ra quy chuẩn thống nhất cho hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

•           Quy trình điều phối và tổ chức hoạt động giám sát, kiểm tra, đánh giá 

•           Quy trình điều phối và tổ chức hoạt động tư vấn kỹ thuật


TIN NỔI BẬT
Giới thiệu chung Giới thiệu chung
3.5/5 157