| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 258


Đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN MAY CÔNG NGHIỆP TẠI HƯNG YÊN”

 
CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG 
      MÃ SỐ:  62 72 03 01

NCS. BÙI HOÀI NAM
VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
                
THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 11 tháng 5 năm 2017
TẠI:  Thư viện tầng 3 - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
 
                                                                            Trân trọng kính mời!
Tag: yêncông nhân may công nghiệpđánh giá hiệu quả biện pháp huấn luyện an toàn vệ sinh lao độngtình trạng sức khỏenghiên cứu điều kiện lao động

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Thông tin đăng nhập
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 258 Thông báo bảo vệ  luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  258
3.0/5 2