| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Tạo dàn mẫu chuẩn thực hiện qui trình nội kiểm (Internal Quality Control) xét nghiệm Staphylococcus Aureus

 I.  ĐẶT VẤN ĐỀ
          Kiểm soát chất lượng bằng qui trình nội kiểm (internal quality control) là một phần quan trọng trong việc tiến hành các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh học. Việc áp dụng các phương pháp đánh giá chất lượng xét nghiệm phù hợp sẽ làm tăng độ chính xác của các kết quả xét nghiệm cũng như việc phát hiện sớm các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của xét nghiệm. Trong qui trình này sẽ tập trung vào việc xây dựng qui trình nội kiểm cho kỹ thuật xét nghiệm phát hiện S. aureus cho phòng xét nghiệm vi sinh của các Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh. Chi tiết các bước nội kiểm cho xét nghiệm S. aureus sẽ được trình bày nhằm đảm bảo sự chính xác của kết quả xét nghiệm cũng như nâng cao năng lực chẩn đoán cho các cán bộ và cho phòng xét nghiệm trong hệ thống Y tế Dự phòng của Việt Nam.
 
      II.   MỤC TIÊU
          Xây dựng dàn mẫu chuẩn phục vụ quá trình nội kiểm (internal quality control) nhằm đánh giá và nâng cao khả năng xét nghiệm S. aureus tại các phòng xét nghiệm của hệ thống Y tế dự phòng.
 
      III.  CÁC YÊU CẦU CHO QUI TRÌNH NỘI KIỂM S. AUREUS
          1. Trang thiết bị và hóa chất của phòng xét nghiệm cho vi khuẩn S. aureus phải được tiến hành nội kiểm thường xuyên, ít nhất phải được đánh giá theo hướng dẫn của các nhà sản xuất.
          2. Qui trình nội kiểm S. aureus phải được tiến hành trên qui trình chẩn đoán S. aureus đã được chấp nhận (SOP cho S. aureus...)
          3. Tên của kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm phải được ghi và ký trên các kết quả xét nghiệm và nội kiểm.
          4. Việc xem xét và kiểm duyệt kết quả nội kiểm S. aureus phải được in ra và được đánh giá bởi cán bộ phụ trách phòng xét nghiệm hoặc cán bộ phụ trách công tác kiểm tra chất lượng của trung tâm và được tiến hành thường xuyên ít nhất 1lần/tháng.
          5. Các tài liệu của quá trình nội kiểm phải được giữ ít nhất trong vòng 5 năm.
 
      IV.  TẠO DÀN MẪU CHUẨN CHO CÔNG TÁC NỘI KIỂM S. AUREUS
          Dàn mẫu chuẩn là một trong nhiều phương pháp để đánh giá chất lượng, khả năng của các phòng xét nghiệm và năng lực của các cán bộ trong việc thực hiện việc xét nghiệm S. aureus. Đây là một phương pháp có nhiều ưu điểm:
                         -          Cung cấp được các số liệu về năng lực xét nghiệm S. aureus của các kỹ thuật viên.
                         -          Đánh giá được thực trạng về khả năng xét nghiệm S. aureus của phòng xét nghiệm.
                         -          Phát hiện ra các vấn đề liên quan đến việc thao tác kém của kỹ thuật viên và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm S. aureus.
          Nhiều vấn đề sẽ được xem xét khi kiểm tra chất lượng xét nghiệm S. aureus bằng dàn mẫu chuẩn bao gồm:
                         -          Công tác chuẩn bị môi trường sinh phẩm cho xét nghiệm S. aureus.
                         -          Mức độ chính xác của các xét nghiệm (đúng/sai).
                         -          Các biểu mẫu thực hiện các xét nghiệm và phiếu trả lời kết quả.
                         -          Thời gian cho phép các kỹ thuật viên thực hiện để hoàn thành xét nghiệm dàn mẫu đánh giá kỹ thuật xét nghiệm S. aureus và báo cáo kết quả.
                         -          Đánh giá tiêu chuẩn khả năng thao tác của kỹ thuật viên xét nghiệm sau nội kiểm.
                         -          Lên kế hoạch báo cáo kết quả và điều chỉnh các sai sót trong quá trình thực hiện nếu thấy cần thiết.
      4.1. Chuẩn bị chủng gốc chứng dương  (S. aureus)
              -          Chủng chuẩn Quốc tế S. aureus ATCC 25923TM sẽ được sử dụng làm chứng dương (cung cấp bởi phòng thí nghiệm kháng sinh-khoa Vi khuẩn) được cung cấp dưới dạng các tube thạch mềm có nắp xoáy hoặc dưới dạng đông khô.
              -          Cấy chủng ATCC 25923TM lên đĩa thạch máu, Ủ 370C trong 24 giờ.
              -          Chọn khuẩn lạc sinh sắc tố vàng, tan máu dạng beta cấy sang các týp có chứa 5ml canh thang BHI, lắc ở 370C trong 6-8 giờ.
              -          Trộn đều canh khuẩn với glycerol 50% với tỷ lệ 50/50.
              -          Chia hỗn dịch ra các týp có nắp xoáy: khoảng 1,5ml/týp và giữ ở -800C.
              -          Chủng ATCC 25923 có thể được giữ ở thạch dinh dưỡng và sử dụng trong vòng 1 tháng.
      4.2. Chuẩn bị  chủng vi khuẩn gốc chứng âm (không phải S. aureus)
              -          Chủng chuẩn quốc tế Enterococcus faecalis ATCC 33186TM sẽ được sử dụng làm chứng âm (cung cấp bởi phòng thí nghiệm kháng sinh-khoa Vi khuẩn) được cung cấp dưới dạng các tube thạch mềm có nắp xoáy hoặc dưới dạng đông khô.
              -          Chủng chuẩn Quốc tế E.coli ATCC 25922TM sẽ được sử dụng làm chứng âm (cung cấp bởi phòng thí nghiệm kháng sinh-khoa Vi khuẩn) được cung cấp dưới dạng các tube thạch mềm có nắp xoáy hoặc dưới dạng đông khô.
      4.3. Tạo dàn mẫu chuẩn (Được thực hiện bởi cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm)
              -          Cấy các chủng chuẩn ATCC: S. aureus, Enterococcus faecalis và E.coli từ các typs chủng giữ ở -800C sang:
               o    S. aureus vào thạch máu. Ủ 370C trong 24 giờ.
               o     Enterococcus faecalis vào thạch máu. Ủ 370C trong 24 giờ.
               o    E.coli vào thạch Macconkey. Ủ 370C trong 24 giờ.
              -          Chọn khuẩn lạc điển hình cấy vào các ống thạch nghiêng. Ủ 370C trong 24 giờ.
              -     Mã hóa các chủng vi khuẩn trên các ống thạch nghiêng. Giữ 4-80C trong vòng 1 tháng để phục vụ công tác nội kiểm.
         
V.    
QUI TRÌNH NỘI KIỂM S. AUREUS
      1.    Cung cấp bộ chủng nội kiểm đã mã hóa cho cán bộ xét nghiệm
      2.    Nhuộm Gram
          -     Hóa chất nhuộm gram và qui trình nhuộm gram phải được kiểm tra chất lượng bằng cách sử dụng các lam kính mẫu có chứa các vi khuẩn gram âm và gram dương như: S. aureus và E. coli trước khi nội kiểm.
          -     Các lam kính mẫu này được chuẩn bị từ các vi khuẩn đã biết trước của phòng xét nghiệm và do phụ trách phòng xét nghiệm hoặc cán bộ giám sát chất lượng chuẩn bị tối thiểu 1 tháng một lần.
          -     Nếu nhuộm các lam kính mẫu không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra chất lượng thuốc nhuộm và kỹ thuật nhuộm.
          -     Nếu đạt yêu cầu tiến hành nội kiểm trên dàn mẫu chuẩn.
          -     Ghi lại nhật ký tất cả các vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện.
      3.    Kiểm tra khả năng tan máu (Heamolysis assay)
              -          Kiểm tra chất lượng của từng loạt thạch máu sau khi pha bằng chủng S. aureus ATCC 25923TM.
              -          Đánh giá khả năng tan máu dạng beta của các đĩa thạch máu.
              -          Nếu không đạt yêu cầu, kiểm tra chất lượng máu, môi trường và kỹ thuật đổ môi trường.
              -          Nếu đạt yêu cầu tiến hành nội kiểm trên dàn mẫu chuẩn.
              -          Ghi lại nhật ký trong quá trình thực hiện.
      4.    Khả năng lên men đường mannit
              -          Kiểm tra chất lượng của từng loạt thạch mannit sau khi chuẩn bị bằng chủng S. aureus ATCC 25923TM.
              -          Đánh giá khả năng lên men đường mannit.
              -          Nếu không đạt yêu cầu, kiểm tra chất lượng môi trường và kỹ thuật đổ môi trường.
              -          Nếu đạt yêu cầu tiến hành nội kiểm trên dàn mẫu chuẩn.
              -          Ghi lại nhật ký trong quá trình thực hiện.
      5.    Phản ứng đông huyết tương (coagulaza)
              -          Kiểm tra chất lượng huyết thanh thỏ bằng chủng S. aureus ATCC 25923TM.
              -          Nếu không đạt yêu cầu, kiểm tra chất lượng huyết thanh và kỹ thuật thực hiện.
              -          Nếu đạt yêu cầu tiến hành nội kiểm trên dàn mẫu chuẩn.
              -          Ghi lại nhật ký trong quá trình thực hiện.
      6.    Phản ứng catalaza
              -          Kiểm tra chất lượng H2O2 bằng chủng S. aureus ATCC 25923TM.
              -          Nếu đạt yêu cầu tiến hành nội kiểm trên dàn mẫu chuẩn.
              -          Ghi lại nhật ký trong quá trình thực hiện.
      7.    Phản ứng latex
              -          Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
      8.    Đánh giá kết quả nội kiểm (phụ lục 1 và 2)
          -      Phụ lục 1: Bảng tóm tắt kết quả nội kiểm:
                                /uploads/Phu luc 1- Bang tom tat ket qua noi kiem S.aureus.doc
 
          -      Phụ lục 2: Bảng các vấn đề cần chỉnh sửa sau nội kiểm:
                                /uploads/Phu luc 2- Bang cac van de can chinh sua sau noi kiem.doc
 
      VI.   TÀI LIỆU THAM KHẢO
          1.     World Health Organization (2003). Quality Assurance in Health Laboratory Services: A Status Report . Regional Office for South-East Asia. New Delhi , March 2003.
          2.     Hjorleifur Einarsson, Jon Johannesson(2005).  A guide on internal quality control and quality assurance for tanzania- national fish quality control laboratory. National Fish Quality Control Laboratory Fisheries Division.
          3.     Valeria Bortolaia, Rene Hendriksen, Susanne Karlsmose & Frank Aarestrup (2012). The 10th EURL-AR Proficiency Test enterococci, staphylococci and E. coli. 1st edition, June 2012. www.food.dtu.dk.
 
                                                                                                                                 ThS. Trần Huy Hoàng
                                                                                                                                        Khoa Vi khuẩn
                                                                                                                          Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương


Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Tạo dàn mẫu chuẩn thực hiện qui trình nội kiểm (Internal Quality Control) xét nghiệm Staphylococcus Aureus Tạo dàn mẫu chuẩn thực hiện qui trình nội kiểm (Internal Quality Control) xét nghiệm Staphylococcus Aureus
4.5/5 574